NYHETER

DEBATT

OM OSS
Handlingsrommet er en nettside som har som hensikt å tilrettelegge for den brede debatten om europisk samarbeid.
 
For lenge har debatten i Norge rundt europisk samarbeid omhandlet saker som allerede er bestemt i styrende organer i Europa, og det gir ikke grunnlag til en god debatt. Derfor vil du også finne nyheter angående EU og EØS på Handlingsrommet, dette er da nyheter om saker som diskuteres i EU lenge før de kommer til oss i Norge. Målet vårt med disse nyhetene er å stimulere til debatt.
 
Vi har som mål å skape en konstruktiv debatt der forskjellige syn på samarbeid med Europa og Norge representeres på Handlingsrommet. Dette skjer gjennom faste spaltister, men også ved at dere kan sende inn debattinnlegg til oss. Vi vil også ha innslag av forskjellige organisasjoner, på hver sin side av samme debatt.
 
Handlingsrommet vil dekke det rommet som finnes i norsk offentlighet for en konstruktiv og givende debatt om EU og EØS, som gagner alle sider av disse sakene.