0

Ivareta norske interesser

Jeg ønsker at Norge får vaksine, stemmerett og en fornyet Europa-debatt i 2021. I januar skrev jeg et optimistisk innlegg på Europas vegne. Jeg konkluderte med at 2020 startet på en verst tenkelig måte på grunn av Storbritannias uttreden av EU, men at det likevel kunne bli et bra år. Lite...

0

Store muligheter for Rogaland

DEBATT: EU har gått fra kull og stål til felleseuropeiske klimamål, og dersom Rogaland kobler seg på EUs klimaplan kan det gi store muligheter for regionen, skriver Agnethe Thun Hindbjørgmo. Av Agnethe Thun Hindbjørgmo, Generalsekretær i Europeisk Ungdom EUs klimaplan har som ambisjon å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet...

0

Senterungdommens politikk truer arbeidsplassene

Senterungdommens Mattis Minge påsto i et svarinnlegg til meg 1. Oktober, at norsk EU-medlemskap er en trussel mot landbruket og distriktene. Her tar han feil. Distriktene og landbruket lider under dagens landbrukspolitikk, og kan bli styrket hvis vi samarbeider mer med EU. Minge påstår at EU ikke er løsningen på...

0

Europeisk samarbeid

Den beste måten å sikre norske interesser på er gjennom tett samarbeid med Europa. Da må vi ha en opplysende Europadebatt basert på kunnskap og fakta, ikke villedende påstander. Torsdag 24. september var Ingolv Vevatne på trykk med innlegget «Norsk råderett», hvor han kom med grove anklager mot oss EU-tilhengere...

0

EU og EØS styrker distriktene

Norge har en stolt fortid, nåtid og fremtid som handelsnasjon. Er det én ting distriktene i Norge ikke bør frykte, så er det et norsk EU-medlemskap. Handel har alltid vært viktig i Norge. Vi er et lite land i verden som er helt avhengig av en velfungerende handelsnæring. Mange hjørnesteinsbedrifter...

0

Vi trenger mer energisamarbeid

KLIMA: Jeg mener at Norge bør ta til seg EUs fjerde energimarkedspakke. Ren energipakke 4 handler om å satse på ren energi og sikre forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser. Dette er tiden for samarbeid, skriver Kajsa Kirkhus i Europeisk Ungdom. Foto: privat Jeg er bekymret. Jeg er bekymret for meg, og min...