0

Brexit: hvem, hva, når.

Brexit. Ordet noen av oss blander med det som kan sies å være en undervurdert kjeks fra Sætre. Men de fleste av kjenner som Storbritannias fortsatt pågående utmeldelse fra Den europeiske union. Utmeldingen som ble satt i gang etter den britiske folkeavstemningen om medlemskapet, som ble avholdt 23. juni 2016,...