Store muligheter for Rogaland

DEBATT: EU har gått fra kull og stål til felleseuropeiske klimamål, og dersom Rogaland kobler seg på EUs klimaplan kan det gi store muligheter for regionen, skriver Agnethe Thun Hindbjørgmo.

Av Agnethe Thun Hindbjørgmo, Generalsekretær i Europeisk Ungdom

EUs klimaplan har som ambisjon å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Dersom Rogaland kobler seg på EUs klimaplan kan det gi store muligheter for regionen.

EUs klimaplan er Europas nye vekststrategi mot et grønt samfunn. Gjennom flere ulike klimatiltak i alle deler av økonomien skal det innen 2050 være nullutslipp av klimagasser, økonomisk vekst skal frakobles ressursbruk og personer og steder skal med i det grønne skiftet. Målet med planen er en bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling som skal føre til mindre forurensning, lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser. Det viser at EU tar klima og framtiden vår på alvor.

EU-kommisjonen har lansert flere gode tiltak som skal bidra til å oppnå målene satt i klimaplanen, blant annet grønne investeringer, avkarbonisering av energisektoren, støtte innovasjon i industrien og samarbeid med internasjonale partnere for å forbedre globale miljøstandarder, for å nevne noe. Innenfor energi vil fokuset være på fornybare energikilder og utfasing av kullproduksjon. For å oppnå målene i EUs klimaplan skal ikke EU kun se på hvordan en raskest kan kutte klimagassutslipp, hele samfunn skal inkluderes i den grønne omstillingen slik at vi kan videreføre de godene vi har i samfunnet i dag. Med EUs klimaplan viser EU en helhetlig tilnærming til den grønne omstillingen vi står ovenfor.

Klimaplanen vil ha stor påvirkning, også i Norge. Vi er knyttet til EU gjennom EØS-avtalen og har bundet oss til EUs klimamål. Rogaland er en stor energiregion som ved å samarbeide med resten av Europa kan få et stort nettverk, kunnskap og mulighet til å delta i EU prosjekter. Det vil være med å styrke konkurranseevnen til Norge og Europa.

Gode eksempler på bedrifter som samarbeider med EU er hjørnesteinsbedriften Nordan i Lund kommune og energiselskapet Lyse i Stavanger. Nordan produserer dører og vinduer i Europa og har deltatt i flere EU-prosjekter. Det europeiske markedet er viktig for bedriften. Gjennom Norges tilknytning til EU må de forholde seg til EUs miljøkrav og er selv en pådriver for strengere miljøkrav i EU. Uten det europeiske fellesskapet ville ikke Nordan fått solgt sine varer til det europeiske markedet.

Rogaland kan bidra i utviklingen av klimavennlige løsninger. EU-prosjekt gir store muligheter til å utvikle vår egen teknologi og samtidig samarbeide med andre land i Europa for å finne felles løsninger, som vi er en del av. Norske bedrifter er med på å løse klimakrisen sammen med resten av Europa. Vi er tjent med å løse grenseoverskridende utfordringer i fellesskap. Europeisk Ungdom håper flere bedrifter i regionen ser mulighetene ved det europeiske samarbeidet. EU har gått fra kull og stål til felleseuropeiske klimamål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *