Europeisk samarbeid

Den beste måten å sikre norske interesser på er gjennom tett samarbeid med Europa. Da må vi ha en opplysende Europadebatt basert på kunnskap og fakta, ikke villedende påstander.

Torsdag 24. september var Ingolv Vevatne på trykk med innlegget «Norsk råderett», hvor han kom med grove anklager mot oss EU-tilhengere som korrupte og antidemokratiske. Han hevdet at Stortinget tvangsinnmeldte Norge i EØS i 1994 etter at et knapt flertall av folket hadde sagt nei til EU. Det er ikke godt å si om Vevatne bevisst nører opp om konspirasjonsteorier eller om han rett og slett ikke vet bedre. Her må det uansett ryddes opp i de virkelighetsfjerne påstandene.

Stortinget tok stilling til EØS-avtalen i 1992. Tre fjerdedeler av Norges folkevalgte stemte da for avtalen. EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 – nesten ett år før folkeavstemningen om EU. Ja-siden ville erstatte EØS-avtalen med et aktivt norsk medlemskap i EU. Dessverre vant neisiden, og Norge ble værende i EØS-avtalen.

Vi er alle tjent med en ryddig og redelig Europadebatt. Da må vi slutte å mistenkeliggjøre hverandre. EU-samarbeidet ble grunnlagt for å sikre freden i Europa ved å knytte vennskap og handelsforbindelser på tvers av landegrensene. Land etter land har meldt seg inn i EU fordi medlemsfordelene er så store. De nyeste målingene viser at folk flest som bor i EU støtter EU-samarbeidet. Også her i Norge mener et soleklart flertall av befolkningen at Norge må samarbeide tett med Europa gjennom EU eller EØS. Det europeiske samarbeidet er i norske interesser.

Jeg skal likevel gi Vevatne rett i én ting: Det er bare Norge som feirer 17. mai. Hva så med resten? Jo, Frankrike feirer 14. juli, Danmark 5. juni og Estland 24. februar. I tillegg bør man merke seg Maltas nasjonaldag 21. september, hvor de feirer uavhengigheten fra det tidligere EU-landet Storbritannia. EU er nemlig ikke et alternativ til nasjonalstaten, men heller et skikkelig godt supplement. Det er ikke alle utfordringer som små europeiske land kan løse alene, og da er det veldig fint at vi kan møtes som likeverdige partnere og finne felles løsninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *