Bruk handlingsrommet! | Marta Hofsøy

La meg slå det fast først som sist: AUF er mot norsk medlemskap i EU, i likhet med flertallet i Norge. For flertallet i AUF, som har hatt dette synspunktet siden 1972, handler dette om at vi er internasjonalister. I en tid hvor nasjonalismen mobiliserer, overnasjonale organer får elite-stempel og folk mister tro på en bedre verden, mener AUF at løsningen må være bredere samarbeid. Vi må løfte blikket ut over Europas grenser. Solidaritet og samarbeid må skje på tvers av kontinenter. 

Samtidig er AUF tydelig på at vi er for EØS som prosjekt. Markedsadgangen, den frie flyten over grensene, tilgangen til arbeidskraft, er alle argumenter som er så tungtveiende at det ville vært helt utenkelig for AUF å ha et annet synspunkt. Likevel forbeholder vi oss retten til å rette systemkritikk både til EØS-avtalen og til EU som prosjekt. 

Ytre høyre er på fremmarsj. Fascisme og hat kastes inn i den onde spiralen og skaper en følelse av avmakt. Når noe er ”bestemt i Brüssel” og beslutningen er tatt langt unna hverdagen til folk, er det vanskeligere å legitimere utfallet. Slik jeg ser det, er det vår oppgave å skape internasjonalisme for vanlige folk. Beslutninger i overnasjonale organer må bli relevant og legitim for oss som de angår. Det må vi gjøre ved hjelp av handlingsrommet Norge faktisk har, men aldri har brukt.

Vår viktigste medisin mot de høyrepopulistiske og markedsliberalistiske kreftene i EU og EØS er en regjering som kjemper mot. Som har sterkere fellesskap, små forskjeller og gode arbeidsvilkår som uttalte mål for sitt regjeringsprosjekt. I stedet har vi en regjering, med et grunnlag i Stortinget, som er blindt positive til EU. De kan begrense de negative effektene. I stedet forsterker de dem, gjennom for eksempel å rasere arbeidsmiljøloven på hjemmebane.

Regjeringa kan være en brannmur, men er i stedet en dørmatte for den nyliberalistiske innflytelsen fra EU.

En stor utfordring i debatten om EU i Norge er at det er steile fronter mellom de som er for og de som er mot norsk medlemskap i EU. Slik jeg ser det, er det et blindspor. Å melde Norge inn i EU blir stadig mindre aktuelt. Jeg tviler på at det noensinne vil bli aktuelt. Det vi heller burde bruke tida på å diskutere, er hvorfor norske politikere i år etter år har unnlatt å sette ned foten når folk i Norge har sagt at vi er mot forordninger og direktiver. 

Det er et enormt gap mellom hva vi bruker mye tid på å diskutere, og hva vi får gjort noe med. I denne spalten vil jeg gjerne komme med våre innspill. Når burde Norge sette ned foten? Når svikter regjeringa i oppgaven som brannmur for liberalistisk innflytelse? Hvilke positive effekter får vi egentlig av å være med i EØS? Hvordan skal vi bruke handlingsrommet? 

Det vil vise seg, og vi er klare til å ta debatten om og i Handlingsrommet.

Marta Hofsøy, internasjonalt leder i AUF og spaltist hos Handlingsrommet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *