Norge trenger Europa for en grønn framtid! | Hanna Lein-Mathisen

Europapolitikken har endret seg kraftig siden den norske avstemningen i 1994. 

Siden avstemningen har ingen under 45 år fått stemme over vår fremtid på kontinentet, og polariserte fronter herjer Europadebatten. Dette er både et problem når det kommer til reell medbestemmelse, men også når det kommer til Europapolitikken i fremtiden.

Siden EU-avstemningen i 1994 har en hel generasjon vokst opp. En generasjon uten medbestemmelse over vår fremtid i Europa. Europadebatten har vært fraværende.Vår generasjon har ikke hatt anledning til å veie de ulike argumentene på hver side mot hverandre. Ungdommen har ikke fått ta stilling til det samme spørsmålet de som var heldige nok til å være over 18 år i 1994. Vår stemme har hverken blitt hørt eller etterspurt. Dette er urettferdig og udemokratisk, i tillegg til å berøve debatten for fremtidsrettet politikk.

Norsk politikk er også helt annerledes i dag enn den var for 25 år siden. 2019 har vært klimastreikerenes år. Ungdom over hele landet har vist den enorme viljen vi har til å være med å utforme fremtidsrettet og bærekraftig politikk. Dog kan ikke Norge stå alene i klimakampen. Klimakrisen ser ingen landegrenser, og vi må samarbeide for å kutte utslipp, utvikle grønn teknologi og gjennomføre klimamål.

EU har gått frem som en ledestjerne i å sette ambisiøse klimamål og kutte utslipp.

Blant annet satser EU stort på fornybar energi. Norge henger derimot etter, og eksporterer blant annet 95% av vår fossile gass til Europa. Dette er hverken økonomisk eller bærekraftig for Norge. Vi må samkjøre politikken vår med Europa, og ha reell medbestemmelse over politikken som føres. Klimakrisen krever grenseløst samarbeid og forpliktende avtaler. Norge skal være en pådriver i klimakampen, men mangler en stemme i verdens største klimaprosjekt. 

Verden stopper ikke ved norskegrensa. Vi må se utover for å nå nullutslippssamfunnet og løse fremtidens store konflikter. Norge må stå sammen med Europa i klimakampen. Overnasjonale utfordringer krever grenseløst samarbeid, og et styrket demokrati. Norge må si ja til Europa, ja til EU!

Hanna Lein-Mathisen, leder av Oslo Unge Venstre og europeer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *