Den Europeiske Union – Vår felles «vaktbikkje» | Sander Vestby

Å bli utsatt for justismord og statlige overgrep er kanskje den verste følelsen man kan kjenne på. Følelsen av å ha tapt kampen allerede før den har startet, og at motstanderen har alle midler for å knuse deg.

Det er utenkelig at Norge er en slik stat, men dessverre så er det faktisk slik. I løpet av 2019 ble det avdekket en grusom feil begått av påtalemyndighet, domstoler og NAV i en årrekke. Uskyldige mennesker er blitt kastet i fengsel, blitt idømt bøter og idømt tvungen tilbakebetaling av sine retttmessige sosialytelser. Dette er kjent som «NAV-skandalen».

Under EU-kampen i 1994 ble det snakket om å «gi makten til Brüssel», men i 2019 kunne man heller snakke om at «Brüssel ga makt til folket». Etter feiltolkning av NAV sitt regelverk har den norske staten begått grove overgrep mot egen befolkning, og etter det som er kommet frem fra NAV, Arbeids- og Sosialdepartementet og Stortinget så er dette ting som ble forsøkt «dysset ned» og gjemt vekk fra offentligheten.

Da dette ble kjent for offentligheten var man raskt ute med beklagelser og med å love bot og bedring for overgrepene, men det var først EU som igjen fortolket regelverket og krevde at den lille mannen i gata skulle settes i første rekke, og at Norge måtte holdes ansvarlig for sine feil.

EU har også fått en funksjon som en «felles, europeisk vaktbikkje» der blant annet en av oppgavene er å vokte over de mest sårbare i samfunnet.

Gjennom de sterke og trygge regelverkene EU har utformet i fellesskap (blant annet artikkel 21 om trygderettigheter) så er borgerne innenfor EU/EØS sikret sine rettigheter som igjen gjør at politisk agenda må vike for at alle skal sikres en god og trygg velferd.

Om en regjering er blå, rød, grønn eller gul skal likevel ikke gå på bekostning av velferden og de trygge samfunnsrammene, dette er noe EU har bestemt og håndhever strengt.

Det er på tide å igjen vurdere verdien EU har i det moderne samfunnet. Man kan ikke lenger snakke om «å gi makten til Brüssel» for etter 68 år med et tett, internasjonalt og forpliktende samarbeid så er det blitt bevist at EU gjennom sine resolusjoner og lover beskytter innbyggere i over 30 land – og kanskje er det mest tydelige eksempelet på dette å finne i vårt eget land Norge.

Om regjeringen og Stortinget rydder opp på en grundig måte etter «NAV-skandalen» gjenstår å bevise, men vi kan være sikre på at EU kommer til å følge Norge i sømmene for å sikre at den lille mannen i gata får sikret sine rettigheter og sitt krav til erstatning. For det er nettopp derfor EU ble dannet – EU ble dannet fordi folk fortjener et bedre Europa.

Sander Vestby, fylkesleder i Europeisk Ungdom

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *