EØS-avtalen skaper hodebry i norsk arbeidslivspolitikk | Emre Gjul-Jensrud

Det er i år 25 år siden Norge sa nei til norsk EU-medlemskap. kompromisset ble EØS-avtalen. EØS-avtalen har utviklet seg til å bli norges viktigste internasjonale avtale. Den gir oss en helt avgjørende adgang til det europeiske markedet samtidig som vi beholder muligheten til å fatte egne avgjørelser over fiskeri, landbruk og rente og valutapolitikk, noe vi ikke kunne gjort dersom vi hadde vært et EU-land.

Men samtidig skaper EØS-avtalen hodebry i norsk arbeidslivspolitikk. Etter østutvidelsen i 2004, kom det mange østeuropeiske arbeidere til Norge. Det har resultert i at det på norske byggeplasser har blitt dannet et A- og B-lag. Norske arbeidere med tariffavtale og regulert arbeidstid, og utenlandske arbeidere med luselønn og lange arbeidsdager. 

Men selv om sosial dumping har oppstått som en følge av øst-utvidelse er vi ikke politisk handlingslammet. Sosial dumping er noe vi med aktiv politikk kan og må bekjempe. I Oslo har byrådet tatt ansvar og innført Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv. De stiller krav om fast ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår og mer bruk av lærlinger. EØS-avtalen hindrer oss ikke i å stille krav om et seriøst og rettferdig arbeidsliv.

Da stortingsflertallet, mot Høyre og FrPs vilje vedtok innstramminger i bemanningsbransjen, sa en skuffet Erna Solberg at dette var hennes største politiske nederlag. Erna Solberg var faktisk mot å fjerne nulltimerskontrakter, altså at folk jobber som fast ansatte uten garantert arbeidstid og lønn. 

Når høyresida skyver EØS-avtalen foran seg som argument for å ikke stille strengere krav til arbeidsgivere og bemanningsbransjen, bidrar dette til en undergraving av EØS-avtalen. Det er ikke EØS-som bestemmer at vi skal bruke bemanningsbyråer, mer midlertidighet og at arbeidsfolk skal utnyttes på det groveste. Det er regjeringens politikk, og de bruker EØS som en unnskyldning for å fortsette sin kamp mot vanlige arbeidsfolk.

Emre Gjul-Jensrud, elev ved Elvebakken vgs

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *