KLIMA: EU bank lanserer ambisiøs klimastrategi!

Den europeiske investeringsbanken (EIB) øker innsatsen i grønn finansiering. I bankens nye strategi vil om lag halvparten av alle investeringsmidler gå til klimatiltak innen 2025. Frem mot 2030 er målet å bidra med klimainvesteringer til en verdi av 1 trillion euro. Samtidig skal banken fase ut investeringer i fossil energi innen 2021. 

“Klima er den øverste saken på dagens politiske agenda”, sa EIB Presidenten Werner Hoyer om beslutningen styret til EIB har tatt om å øke klimasatningen sin. Banken kommer fra 2020 til å arbeide med å sørge for at deres finansielle aktiviteter følger opp målene som ble satt i Parisavtalen. 

En viktig del av klimasatningen til EIB er å øke støtten til fornybar energi. Derfor har styret  utmeislet fem prinsipper for EIB sitt engasjement i energisektoren: 

  • Prioritere energieffektivitet for å støtte oppunder EU sine nye mål i det reviderte energieffektiviseringsdirektivet. 
  • muliggjøre avkarbonisering av energi gjennom økt støtte til lav eller nullutslipp karbonteknologi, med sikte på å oppnå en 32% fornybar energi-andel over hele EU innen 2030
  • øke finansieringen for desentralisert energiproduksjon, innovativ energilagring og e-mobilitet
  • sikre nettinvesteringer som er avgjørende for nye, periodiske energikilder som vind og sol, og styrke grenseoverskridende sammenkoblinger
  • øke effekten av investeringer for å støtte energitransformasjon utenfor EU.

“Karbonutslipp fra den globale energibransjen nådde en ny rekordhøy i 2018. Vi må handle raskt for å motvirke denne trenden. EIBs ambisiøse politikk for utlån av energi som er vedtatt i dag er en avgjørende milepæl i kampen mot global oppvarming. Etter en lang diskusjon har vi nådd et kompromiss for å avslutte finansieringen av EU-banken med uforlignelige fossile prosjekter, inkludert gass, fra slutten av 2021.”Uttalte Andre McDowell, EIBs visepresident har ansvar for energiarbeidet, om EIB sin økte støtte til fornybar energi.

“Jeg er takknemlig for alle de som har bidratt til den største offentlige konsultasjonen noensinne om EIB-utlån de siste månedene og kolleger med energiekspert som har skissert hvordan EU-banken kan drive global innsats for å avkarbonisere energi” avslutter han. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *