Hvordan påvirker EØS Norge?

Norge har i dag EØS-avtalen som gjør at vi får forskjellige fordeler uten å være med i EU. Likevel så går vi glipp av en del av fordelene med å ha et fullverdig EU-medlemskap. 

Hva er EØS og hvordan funker det?

EØS-avtalen ble fremforhandlet i mai 1992, delvis som følge av at EU hadde satt i gang en uformell østutvidelse som førte til at EFTA-landene frivillig underla seg EUs regler, men hadde begrensede formelle muligheter for påvirkning. Avtalen omfatter i tillegg til handel også samarbeid innenfor områder som utdanning, forskning og miljøvern. 

Beslutningsstrukturen i EØS er laget slik at EØS-rådet er ansvarlige for beslutninger som fattes. Rådet møtes to ganger i året og har representanter fra alle EØS-land. Rådet sørger for at EØS-landene overholder kravene man er blitt enige om. 

Norge har 70 ulike avtaler med EU, blant annet EØS og Schengen-avtalen. Disse avtalene har endret ⅓ av alle Norges lover, og gjør at 70 prosent av alle lover som behandles i norske kommuner og bystyrer stammer fra EU. 

Hvordan vedtas lover i EU og gjelder alt for Norge?

EU vedtar tre typer lover; forordning, direktiv og vedtak. Forordning gjelder alle EU-land og har lite rom for tolkning. Dette gjelder områder som toll og matsikkerhet. Direktiver gjelder alle land men har større rom for tolkning. Dette er områder som forbrukerrettigheter og miljø. EUs vedtak tas ikke inn i EØS-avtalen. Når EU skal vedta lover så samles Europarådet, hvor EU-land representeres ved sin øverste politiske sjef. Disse forslagene må gjennom en lang prosess der det må behandles i en komite, før det vedtas av EU-parlamentet. Ministerrådet og EU-parlamentet må være enige for at forslagene skal bli vedatt. 

For at disse lovene skal gjelde for Norge må EFTA-EØS-landene møte sammen EU i EØS-komiteen og bli enige om det. Før EØS-komiteen møtes, møtes det norske Europa-utvalget, der det sitter stortingspolitikere. 

EØS-landene, Norge, Island, Liechtenstein er ikke med på å vedta lover i EU, men kan uttale seg om hva de mener. Vi har derfor en små muligheter til å endre lover eller lovforslag fra EU. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *