Brexit: hvem, hva, når.

Brexit. Ordet noen av oss blander med det som kan sies å være en undervurdert kjeks fra Sætre. Men de fleste av kjenner som Storbritannias fortsatt pågående utmeldelse fra Den europeiske union. Utmeldingen som ble satt i gang etter den britiske folkeavstemningen om medlemskapet, som ble avholdt 23. juni 2016, var opprinnelig ment å tre i kraft 29. mars 2019, men har nå blitt utsatt til 31. oktober, eller Halloween om du vil. 

Det er naturlig at til og med den mest samfunnsbevisste i vennegjengen, sliter med å ha oversikt over alt som har skjedd i forbindelse med Brexit. Derfor tar vi i bruk spørreordene vi lærte på barneskolen for å gi deg en enkel oversikt over det britiske fenomenet. Og hvem vet, kanskje du finner inspirasjon til årets Halloween- kostyme på veien? 

23. januar, 2013

Statsminister David Cameron, sier han er for en folkeavstemning om Storbritannia bør fortsette å være medlem av EU eller ikke. 

22. mai, 2014

United Kingdom Independence Party (UKIP), ledet av Nigel Farage, har som hovedsak at Storbritannia skal melde seg ut av EU. Ved Europaparlamentsvalget får de 26% av stemmene i Storbritannia og får flest representanter inn i Europaparlamentet.

7. mai, 2015

Cameron blir gjenvalgt som statsminister. Et av valgløftene hans er at det skal arrangeres en folkeavstemning om det britiske EU medlemskapet. 

23. juni, 2016

Det avholdes en folkeavstemning om britisk EU medlemskap. Flertallet stemmer for at Storbritannia skal melde seg ut av EU. Men voteringen er jevn, 51,9% stemmer for å melde seg ut mot 48,1 % som stemmer for å bli. Rett etter avstemningen trekker Cameron seg som statsminister. 

13. juli, 2016

Theresa May blir ny statsminister i Storbritannia.

29. mars, 2017

May utløser artikkel 50 i Lisboa-traktaten. Artikkelen setter en frist på to år for forhandlingene mellom EU og et land som ønsker å melde seg ut.

8.juni, 2017

May som har overrasket mange ved å kalle inn til nyvalg, mister flertallet i parlamentet. Hun får fortsette som statsminister ettersom Nord Irlands Democratic Unionist Party (DUP) inngår en avtale med de konservative, men hennes posisjon i parlamentet svekkes kraftig. 

26. juni, 2017

De første formelle forhandlingene mellom Storbritannia og EU setter i gang. 

13. desember, 2017

Opposisjonen presser til regjeringen til å garantere at parlamentet får stemme over den endelige Brexit avtalen, når den er ferdig forhandlet med EU. 

19. mars, 2018

Storbritannia og EU blir enige om å tre inn i en overgangsperiode når Storbritannia melder seg ut av EU. I tillegg avklares status for EU-borgere som bor i Storbritannia og partene blir enige om fiskeripolitikken etter Brexit. Landegrensen mellom Nord-Irland og Irland er blant spørsmålene som gjenstår. 

14. november, 2018

Forhandlingsdelegasjonen i Storbritannia og EU er blitt enige om en felles avtale. Før den kan tre i kraft må den godkjennes av det britiske parlamentet og av EU-landene. 

15. januar, 2019

Et overveldende flertall i det britiske parlamentet stemmer nei til utmeldingsavtalen. Statsminister Theresa May får bare med seg en tredjedel av parlamentet selv om partiet hennes har halvparten av representantene. 

12. mars 2019

Theresa May fremmer utmeldingsavtalen på nytt. Blir nok en gang nedstemt. 

29. mars 2019

Avtalen stemmes ned en tredje gang. Storbritannia og EU blir enige om å utsette utmeldingsfristen på 2 år for å unngå en Brexit uten avtale. 

23. mai 2019

Ettersom Storbritannia fortsatt er medlem av EU deltar britene i Europavalget. Det konservative partiet som Theresa May leder gjør et elendig valg og blir femte største parti. De grønne og liberaldemokratene gjør derimot et brakvalg. 

24. juli 2019

Theresa May blir presset til å gå av som statsminister. Det konservative partiet har en intern avstemning om hvem som skal ta over. Boris Johnson, som tidligere har vært utenriksminister og ordfører i London, blir valgt. 

28. august 2019

Boris Johnson planlegger å stenge det britiske parlamentet i fem uker for å tvinge gjennom løftet sitt om å levere Brexit 31. oktober. 

24. september 2019

Britisk Høyesterett erklærer stengingen av parlamentet for å være ulovlig. Parlamentet åpner igjen. 

31. oktober 2019 

Storbritannia skal melde seg ut av EU. Dersom ingen utmeldingsavtale er på plass har det britiske parlamentet sagt at Brexit må utsettes. Statsminister Boris Johnson forhandler med EU om å gjøre endringer i utmeldingsavtalen slik at britene kan gå med på den.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *