EØS-midler til helse i Tsjekkia

EØS-avtalen har som målsetting å redusere de sosiale og økonomiske forskjellene i Europa. For å få ned disse ulikhetene over hele Europa, så har det i mange år vært viktig at vi har hatt noe som heter EØS-midler. Disse midlene blir fordelt mellom 15 forskjellige medlemsland i Europa, og de støtter mange forskjellige saker i hele Europa og helsetilbud har vært en viktig sak å støtte fra starten av.

For perioden 2014-2021 mottar Tsjekkia 16,7 millioner Euro fra EØS-midlene, som en del av folkehelseprogrammet, og 19. september avholdt man en nasjonal lanseringskonferanse for EØS-midlene i Praha.

På konferansen deltok statssekretær Anne Grethe Erlandsen, og i sammenheng med besøket fikk hun også besøke to sykehus i Praha for å se på noen av resultatene som er nådd ved hjelp av EØS-midlene.

– Jeg er imponert over engasjementet på sykehusene, og ser at midlene har gått til viktige områder som vil komme mange pasienter til gode, sier Erlandsen.

Tsjekkia har mottatt EØS-midler som er blitt fokusert på helse i over 15 år. EØS-midlene har hjulpet spesielt med å bygge en kompetanse rundt forebygging og behandling av psykiske lidelser, siden psykisk helse har vært et prioritert område for tsjekkerne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *