Hva er EØS-midler?

Norge har vært med i EØS-samarbeidet, som blant annet gir landet tollfri tilgang til det europeiske markedet. I 2019 kan vi markere at EØS-avtalen har vært i kraft i 25 år. Derfor er det viktig å se på hvordan blant annet EØS-midler har bidrar til positive endringer i Europa, men hva er egentlig EØS-midler? 

EØS-avtalen har som målsetting å redusere de sosiale og økonomiske forskjellene i Europa. Dette skal man gjøre ved å blant annet styrke samarbeid mellom landene som er med i EØS, som vil si alle EU sine medlemsland, Norge, Island og Liechtenstein. For å få gjort dette legger avtalen tilrette for noe som heter EØS-midler. 

I perioden 2014-2021 har midlene utgjort 2,8 milliarder euro, og de er fordelt på 15 mottakerland. Norge står for finansieringa av omtrent 97% av midlene, og det resterende dekkes av Island og Liechtenstein. Hvor mye Norge skal gi til EØS-midlene avtales gjennom forhandlinger mellom Norge og EU. 

Landene som er mottakere av EØS-midler er: 

 • Bulgaria
 • Estland 
 • Hellas 
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia 
 • Litauen 
 • Malta 
 • Polen 
 • Portugal 
 • Romania 
 • Slovakia 
 • Slovenia 
 • Spania 
 • Tsjekkia 
 • Ungarn 

Antall mottakerland økte kraftig ved utvidelsen av EU mot de gamle østblokk-landene i 2004. Etter 2003 er den norske delen av ordningen forbeholdt medlemsland i EU. EØS-midlene går til mange sektorer i de forskjellige landene, men de to sektorene som har fått mest over de to siste årene er «Kompetansebygging og sosial utvikling» og «Klima og fornybar energi». EØS-midlene finansierer med dette blant annet forbedring av helsestell, likestilling, energieffektiviseringstiltak og bidrar til å øke bruken av grønn energi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *